MENÜKONGREYE --- GÜN -- SAAT KALDI

Kurullar
PAYLAŞ

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU


Başkan
Prof. Dr. Füsun Saygılı

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ayşegül Atmaca

Genel Sekreter
Prof. Dr. Reyhan Ersoy

Araştırma Sekreteri
Prof. Dr. Erol Bolu

Sayman
Prof. Dr. Nuri Çakır

Veznedar
Prof. Dr. Alper Sönmez

Üye
Doç. Dr. Mine Adaş


42.TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ BİLİMSEL KURULU


Bilimsel Kurul Başkanı
Prof. Dr. Füsun Saygılı

Bilimsel Kurul Sekreterleri
Prof. Dr. Nuri Çakır
Prof. Dr. Erol Bolu
Doç. Dr. Mine Adaş


Bilimsel Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Ersin Akarsu
Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
Prof. Dr. Ayşegül Atmaca
Prof. Dr. Mustafa Kemal Balcı
Prof. Dr. Fahri Bayram
Prof. Dr. Zeynep Cantürk
Prof. Dr. Berrin Çetinarslan
Prof. Dr. Tevfik Demir
Prof. Dr. Sibel Güldiken
Prof. Dr. Serpil Salman
Prof. Dr. İlhan Satman
Prof. Dr. İbrahim Şahin
Prof. Dr. Mustafa Şahin
Prof. Dr. İlhan Tarkun
Prof. Dr. Sema Yarman
Prof. Dr. Murat Yılmaz
Doç. Dr. Özlem Çelik
Doç. Dr. Özlem Soyluk Selçukbiricik
Dr. Öğr. Üyesi Şafak Akın
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gültekin
Doç. Dr. Sema Çiftçi Doğanşen